Tun Media

Kontakt

Konsernsjef
Jannicke Engan

Postadresse

Postboks 9303 Grønland
0135 Oslo

Besøksadresse

Schweigaardsgate 15
0191 Oslo

Om virksomheten

Tun Media er et mediekonsern som gir ut Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. I tillegg har selskapet laget stillingsportalen Agrojobb og har et eget innholdsbyrå, Tun Byrå. Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo. Amedia er hovedeier i Tun Media med Norges Bondelag som den andre eieren.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER