Innholdsprodusent

Karriere i Amedia

jobbe som selger

Slik er det å jobbe som Innholdsprodusent i Amedia

Amedia Innholdsbyrå er stolt over å ha noen av landets fremste Innholdsprodusenter. De talentfulle fagfolkene brenner for å formidle budskap gjennom tekst, bilder og video, uavhengig av om det er for en stor nasjonal kampanje eller for den lokale butikken på hjørnet. Vårt mål er å sikre at hver historie blir fortalt på en fengslende, klar og relevant måte.

Lokal tilstedeværelse

Med Innholdsprodusenter plassert i ulike deler av Norge, bringer vi med oss en dyp forståelse for lokale markeder og kulturelle nyanser. Dette sikrer at det innholdet vi produserer har en særegen relevans og nærhet i det spesifikke området, og for de folka det er ment for.

Engasjement i hvert prosjekt

For våre Innholdsprodusenter er hvert prosjekt en ny utfordring, fylt med muligheter. De dykker dypt inn i hvert emne, forstår kundens unike behov og skreddersyr innholdet med presisjon og kreativitet. Enten det er en gripende artikkel, et slående bilde eller en morsom video, streber de etter å overgå forventningene og levere arbeid som gir effekt.

Karrieremuligheter som innholdsprodusent

Som Innholdsprodusent hos Amedia er mulighetene mange. Her får du muligheten til å jobbe med en mangfoldig kundebase, lære om ulike bransjer og markedsføringsstrategier, og utvikle dine ferdigheter gjennom varierte oppgaver. 

Hver dag er en mulighet for å utforske nye horisonter, tilegne seg nye ferdigheter og sette ditt personlige preg på prosjektene du engasjerer deg i.

Kjernen i vårt byrå 

Våre Innholdsprodusenter er hjertet av Amedia Innholdsbyrå.

Det er deres kreativitet, lokalkunnskap og dedikerte forståelse for kundens visjon som driver oss fremover. 

Sammen skaper vi innhold som ikke bare informerer, men også inspirerer og skaper varige inntrykk.

Hvordan få jobb som Innholdsprodusent?

For å få jobb som innholdsprodusent bør du være glad i å skrive, og gjerne ta bilder og lage videoer. Du kan for eksempel ha utdanning innen markedsføring, journalistikk eller kommunikasjon, men det er ikke et must. Selv har jeg en bachelorgrad i journalistikk, og en i kriminologi, og har jobbet både som journalist og innholdsprodusent. For å jobbe som innholdsprodusent bør du være glad i å snakke med mennesker, og å utforme ideer.

Hva jobber man med som Innholdsprodusent i Amedia?

Som innholdsprodusent i Amedia jobber man med å produsere kampanjer for ulike bedrifter i ulike bransjer. Mye av arbeidshverdagen brukes til å være med i kundemøter, utvikle ideer, intervjue mennesker, skrive artikler, ta bilder, og lage videoer.

Hvilke karrieremuligheter har man som Innholdsprodusent?

Som innholdsprodusent vil man bygge kompetanse både innen markedsføring og produksjon av forskjellige typer innhold. En innholdsprodusent bidrar også ofte med koordinering av innholdskampanjene man produserer på, og er aktiv i salgsarbeidet. Dette gjør at man kan utvikle seg til en kandidat for stillinger innen salg og markedsføring, kommunikasjonsbransjen, redaksjonelt arbeid og prosjektledelse innen kreative yrker.

Selger Fredrik Newman

Kristine Marie Gutterød

Innholdsprodusent i Stor-Oslo

- Jobben min som Innholdsprodusent i Amedia Innholdsbyrå er veldig variert, lærerik og kreativ. Jeg jobber med innhold som skal distribueres i lokalavisene i Stor-Oslo, Asker og Bærum, og med større nasjonale kampanjer som skal distribueres i mange aviser rundt i landet. Noe av det beste med jobben er at jeg får møte mange ulike mennesker i ulike bedrifter og bransjer hver uke. Det at jeg får bidra i hele prosessen, fra idé til kampanje, og rapportering i etterkant, gjør at jeg hele tiden lærer om hva slags innhold og vinklinger som fungerer best.

Ledige stillinger

Se alle stillinger

Les mer …Innholdsprodusent

 • Treff: 1634

Etterlevelse av åpenhetsloven i Amedia 

Åpenhetsloven forplikter Amedia til å årlig redegjøre for såkalte aktsomhetsvurderinger, og til å overholde lovens informasjonsplikt ved eventuelle forespørsler. Aktsomhetsvurderinger utarbeidet i forbindelse med åpenhetsloven tydeliggjør risikoområder for Amedia, og forteller hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold der risikoen er størst. 

Amedia er et mediekonsern med rundt 2000 medarbeidere. Amedia er et stiftelseseid mediekonsern og landets største avisutgiver. Vi eier, helt og delvis, over 100 lokale, regionale og nasjonale avistitler. I tillegg er er vi deleier av 57 lokale og regionale aviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local. I Norge har Amedia et tett og godt samarbeid med 20 partneraviser. 

Amedias mål er å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tråd med vår innkjøpspolicy velger våre selskaper å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. 

Vi har forpliktet vår virksomhet til å drive i samsvar med UN Global Compacts 10 prinsipper. Global Compact2Amedia meldte seg inn i FN-organisasjonen for bærekraftig næringsliv i 2022 for å styrke vår evne til å etterleve prinsippene for ansvarlig næringsliv. Prinsippene handler om å respektere anerkjente menneskerettigheter, ivareta organisasjonsfriheten og høye arbeidslivsstandarder, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretakelse av det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

I Amedia er det organisasjonsfrihet og regulerte arbeidstider. Amedia har initiert flere interne prosesser for å sikre ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske retningslinjer.

Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i vårt konsern når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 

Amedia har publisistisk virksomhet i hele landet: 

 • Identifisert bransjespesifikk risiko for at Amedias avisers plattformer kan utnyttes til desinformasjon og hatefulle ytringer. 
 • Identifisert bransjespesifikk risiko for at personopplysninger uautorisert kan bli delt eller brukt. 
 • Identifisert bransjespesifikk risiko for grunnleggende menneskerettighetsbrudd i produksjonen av elektronikk.  

Trykkerivirksomhet i Norge: 

 • Identifisert bransjespesifikk risiko for tredjeparts produksjon av og arbeidsskader knyttet til kjemi, støy og løsemiddel (HMS).  

Distribusjonsvirksomhet i Norge: 

 • Identifisert bransjespesifikk risiko knyttet til lønn og arbeidsforhold i budbilbransjen. 

Amedia fremmer åpenhet ved å dele erfaringer og kunnskap i egen bransje, med leverandører og med allmennheten for øvrig. Vi skal opptre som en ressurs og legge til rette for bærekraft i verdikjeden.  

Henvendelser relatert til åpenhetsloven kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Aktsomhetsvurderinger for selskaper i Amedia uten egen nettside er tilgjengelig her: 

Les mer …Etterlevelse av åpenhetsloven i Amedia 

 • Treff: 4403

Amedias bærekraftsarbeid 

Som Norges største utgiver av aviser, spiller Amedia en unik rolle i folks liv og i demokratiet. Ingen hører, dekker og forstår hele landet som vårt avisfellesskap. Å sikre den frie uavhengige journalistikken gjennom sterke bærekraftige redaktørstyrte medier i hele Norge, er vårt viktigste samfunnsbidrag. 

GARANTISTEN FOR YTRINGSFRIHET 

Amedias aviser er viktige samfunnsinstitusjoner i store og små samfunn. Vår publisistiske virksomhet garanterer for at innbyggerne kan holde seg informert, bli engasjert, og både påvirke og utvikle demokratiet gjennom sin ytringsfrihet og aktive deltakelse. Dette er kjernen i avisenes samfunnsoppdrag.  

Som utgiver er Amedia garantisten for våre redaktørstyrte mediers redaksjonelle frihet, og plikt til å forsvare ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengigheten og det åpne samfunnet. Amedias aviser ivaretar rollen som kritiske overvåkere av samfunnsutviklingen, gjennom å dekke og avdekke kritikkverdige forhold for å utvikle store og små bærekraftige samfunn.

ANSVARLIG STYRING OG FORBRUK
Vårt samfunnsoppdrag skjerper kravene til hvordan Amedia som konsern opptrer i alle ledd. Amedias ambisjon for virksomhetsstyring er å drive bærekraftig, slik at vi bruker ressurser på en måte som ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner. Amedia arbeider derfor for en positiv sosial, forretningsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling av våre selskaper.  

Vi har forpliktet oss til å følge UN Global Compacts 10 prinsipper. De handler om å respektere anerkjente menneskerettigheter, ivareta organisasjonsfriheten og høye arbeidslivsstandarder, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretakelse av det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.  

Amedia har tatt store steg i arbeidet med ulike bærekraftsutfordringer.   

VÅRE VIKTIGSTE BÆREKRAFTSBIDRAG 

Digitalt skifte blant abonnenter

Pandemien bidro til å sette ytterligere fart på digitaliseringen gjennom vekst i digitale abonnenter. I dag er over 60 prosent av abonnentene våre heldigitale. Gjennom 2021 økte antall sammenlignbare digitalabonnenter med 25 823 (7,1 prosent), mens antall komplettabonnenter sank med 30 190 (-9,7 prosent). Fortsatt vekst i digitale abonnenter og digitale annonseinntekter er de viktigste bidragene for å sikre bærekraftig forretningsmessig utvikling og redusere fotavtrykket.   

Gode steder å jobbe 

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og hver enkelt medarbeider er avgjørende for vår felles suksess. Amedia er sertifisert som Great Place To Work. Sertifiseringen bekrefter og er et bevis på at Amedia er et godt sted å jobbe. Amedia er en komplett verdikjede, det gir ansatte store muligheter for utvikling innenfor konsernet og spennende karrieremuligheter innen ulike fagfelt. 

Samfunnsansvarlig innkjøp 

Amedia skal følge alle gjeldende lover og opptre ryddig med høy integritet. Innkjøp gjort av konsernets selskaper skal ikke ha en negativ innvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Amedia skal bidra til å ta vare på natur og ytre miljø gjennom å få utviklet og selv ta i bruk miljøvennlig teknologi og velge miljøvennlige løsninger knyttet til selskapets aktiviteter.   

Grønt skifte i avisdistribusjon 

I 2021 startet Amedia innfasing av elektriske kjøretøy (Paxstere) i vår avisdistribusjon. Vi bruker nå nesten 300 grønne Paxstere på stadig flere av våre distribusjonsruter. Disse erstatter fossile kjøretøy på 40 prosent av våre mer enn tusen distribusjonsruter i Norge. Skiftet til Paxsterne er det viktigste enkelttiltaket som skal bidra til at Amedia når egne utslippsmål om å kutte minst 50 prosent av utslippene innen 2025.

Amedia distribusjon ble sertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2022. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et viktig ledd i Amedia Distribusjons bærekraftstrategi, med lederfokus, eierskap og struktur i arbeidet med å nå selskapets bærekraftsmål.  

Bærekraftige trykkeritjenester 

Alt papir i våre trykkeri er kjøpt fra papirleverandører som garanterer at trevirket er hentet fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er svanemerket. Energikilde i produksjonen er elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder. Amedia Trykk ble sertifisert som et miljøfyrtårn høsten 2023.  

Grønn flyttemelding 

Amedia flytter i løpet av 2024 inn i den historiske Tollgaarden i Oslo, hvor vi blant annet samlokaliserer mediehusene Tun Media, Nettavisen og Avisa Oslo. Tollgaarden er et rehabilitert bygg, som skal BREEAM-sertifiseres, fordi rehabiliteringen gjøres etter svært strenge miljø- og bærekraftsprinsipp. I flytteprosessen tar Amedia aktive bærekraftige valg knyttet til gjenbruk av interiør og utstyr. Bygget er lokalisert ved landets største kollektive knutepunkt, Oslo S. All oppvarming skjer med fjernvarme.  

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, som forplikter Amedia til å være åpne om hvordan vår virksomhet påvirker menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Amedia driver sin virksomhet i flere ledd av verdikjeden, fra innholdsproduksjon til trykk og distribusjon, som gir oss mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak på vesentlige områder fra start til mål.  

I tråd med loven redegjøres det årlig for vår aktsomhetsvurdering. 

Har du spørsmål knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. 

Vår samfunnsrolle skjerper kravene til hvilke forretningsmessige, sosiale og miljømessige valg vi tar. Følgende styringsdokumenter er førende for vår virksomhet.   

Les mer …Amedias bærekraftsarbeid 

 • Treff: 4924

Veiledning og krav til søknad

Veiledning til søknadsportalen

For å få tilgang til søknadsportalen må du logge deg inn med BankID. Deretter oppretter du en bruker ved å registrere din epostadresse og mobilnummer. 

Du oppretter en søknad ved å gå til menyvalget «Søk støtte», som fører deg til årets søknadsordning med tilhørende søknadsfrist.  I søknadsskjemaet registrerer du den organisasjonen du representerer og som du søker støtte på vegne av. Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du automatisk kontaktperson for denne søknaden.

Menyvalget «Mine søknader» gir deg en oversikten over søknaden(e) din(e). Dette gjelder både søknader du har under arbeid og søknader som tidligere enten er innvilget eller avslått.

Inne på den enkelt søknad, i handlingspanelet på høyre side under overskriften «Andre valg», finner du blant annet skjema for utbetaling,  søke endring i sluttdato og endring av kontaktperson.  Under overskriften «Åpne oppgaver» vil du finne alle påbegynte, men ikke innsendte oppgaver.

Retningslinjer og krav til søknaden

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene under før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke formelle krav vi stiller til søknaden.

 • Alle søknader må sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.
 • Tiltaket det søkes om støtte til må være innenfor formålsområdene beskrevet lenger ned på siden. Du beskriver/krysser selv av for hvilket formål søknaden har/du oppfatter som mest dekkende.
 • Tiltaket du søker om støtte til må finne sted i den kommunen som avisen som tildeler midler dekker.
 • Laget, foreningen eller organisasjonen som søker må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Vi gir ikke støtte til privatpersoner.
 • Søkerorganisasjonen må ha egen bankkonto registrert på søkerorganisasjonens organisasjonsnummer.
 • I søknadsskjemaet skal du skrive inn startdato for prosjektet og prosjektets varighet. Merk at startdato for prosjektet må være etter at du har fått svar på søknaden.
 • Dere bestemmer selv søknadsbeløpet, avhengig av tiltakets størrelse, men minimum søknadssum er 10.000 kroner.

Hva kan det søkes støtte til?

Alle typer organisasjoner kan søke støtte, men dere må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Dere kan søke støtte til tiltak som:

 • har verdi over tid
 • er åpne og tilgjengelige, og ønsket av mange i lokalmiljøet
 • treffer aldersgruppen fra 0 og opp til 25 år
 • er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje

Dere kan søke innenfor et av våre fire formålsområder:

Kunst og kultur

 • Prosjekter som gjør det mulig for flere å uttrykke seg kreativt, på alle nivåer, fra nybegynnere til talenter.
 • Tiltak som bidrar til å tiltrekke seg nye typer av publikum.
 • Tiltak som styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.

Nærmiljø og kulturarv

 • Tiltak som skaper gode nabolag og åpne møteplasser.
 • Tiltak som bidrar til økt livsmestring for utsatte barn og unge.
 • Tiltak som formidler historie og viderefører tradisjoner.
 • Tiltak som bidrar til å verne om demokratiske verdier.

Natur og friluftsliv

 • Tiltak som øker interessen for friluftsliv.
 • Tiltak som fremmer kunnskap om naturen.
 • Tiltak som styrker naturvern og klimavett.

Idrett og lek

 • Tiltak som bidrar til utvikling av idrettsaktiviteter, bedre organisering, økt kompetanse og talentutvikling.
 • Tiltak som bidrar til bedre arenaer for idretts- og aktivitetsglede.

Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet er positivt. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Dette gir vi ikke støtte til

 • Offentlige kjerneoppgaver
 • Ordinær drift, altså løpende utgifter som leie av lokaler, strøm, administrasjonskostnader osv.
 • Religiøse og partipolitiske tiltak/prosjekter
 • Utstyr som er innkjøpt før man får svar på søknaden
 • Allerede gjennomførte tiltak/prosjekter (før 15. mai) eller inndekning av gjeld
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren
 • Forskning
 • Nødhjelp og bistand
 • Rehabilitering, oppussing eller reparasjon av enkeltobjekter eller objekter i privat eie

10 tips til en god søknad

1. Start med søknaden i god tid
Besøk søknadsportalen tidlig for å se hva du skal svare på i skjemaet. Det er fullt mulig å starte på søknaden i dag. Alt lagres underveis og du redigerer så mange ganger du vil.

2. Gjør hjemmeleksa di
Du finner mye informasjon på disse sidene. Bruk tid på å sette deg inn i det som står her. Vi svarer gjerne på spørsmål om prosjektet ditt på telefon eller e-post i tillegg.

3. Involver målgruppa
Vi støtter i hovedsak tiltak for barn og unge inntil 25 år. Søknaden blir bedre hvis de i målgruppa er initiativtakere til prosjektet, eller i hvert fall er involvert i utforming av det.

4. Fortell oss hvem dere er
Vi ønsker å støtte de prosjektene som virkelig gjør en forskjell for andre. Fortell oss hvem dere er, hvilken posisjon dere har i nærmiljøet, hvem dere er til for og hva dere ønsker å få til.

5. Kom raskt til poenget
Forsøk å beskrive hele prosjektet med maks tre ord allerede i tittelen. Et godt eksempel er «Skolebarn i biegården». Vær konkret når du videre beskriver tiltaket. Skriv det viktigste først – ikke gjem det til avslutningen.

6. Vis at det er behov for tiltaket
Fortell oss hvorfor tiltaket er viktig å sette i gang i ditt lokalmiljø. Vis oss hvor stort behovet er, hvor mange som vil få glede av det og hvem som sier de vil bruke det. Sjekk også om det er andre som vil det samme – da kan dere samarbeide.

7. Vit hva det koster og hvem som skal betale
Vi må vite hva tiltaket koster og hvem som skal være med å betale for det. Søker du støtte andre steder også slik at det er flere som kan være med på finansieringen? Kvalifiserer dere kanskje til spillemidler, eller har dere egne midler å bruke?

8. Lag en god plan for gjennomføring
Vi må vite hvordan dere vil gjennomføre prosjektet. Lag en punktvis plan for hva dere skal gjøre og når det skal skje. Vi ønsker også å vite litt om hva som skjer når dere er ferdige – hvordan det skal drives videre eller hvordan det skal vedlikeholdes.

9. Gi oss gode argumenter
Vi bidrar til mange gode tiltak, men kan ikke støtte alle som søker. Fortell oss derfor hvorfor akkurat dette tiltaket bør få støtte.

10. Bruk bilder som beskriver tiltaket
Ofte kan et bilde si mer om et prosjekt enn tusen ord. Legg gjerne ved gode bilder som illustrerer prosjektet, for å hjelpe oss å forstå det enda bedre.

Prosessen videre

Når du har sendt inn søknaden vil du få en bekreftelse på epost om at vi har mottatt søknaden. Bekreftelsen vil også inneholde et søknadsnummer.

Dersom du har behov for å kontakte oss i forbindelse med saksbehandlingen, vil søknadsnummeret være referansen til den innsendte søknaden.

Det er den enkelte lokalavis og den tildelingskomitéen denne avisen har opprettet som behandler og beslutter alle søknadene.

Alle som har søkt støtte vil få svar uavhengig av om søknaden blir innvilget eller ikke.


Søknadsportal

Les mer …Veiledning og krav til søknad

 • Treff: 28206

Kontaktinformasjon

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 00 90 00 (mellom kl. 08.00 og 16.00)

Les mer …Kontaktinformasjon

 • Treff: 10177
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER