Verdens beste og mest varierte jobb

Helge Nitteberg (42) har siden 2016 jobbet som sjefredaktør i mediehuset Nordlys.

- Jeg synes det er supergøy å jobbe med folk og journalistikk. Derfor stortrives jeg i en rolle hvor jeg kan kombinere nettopp det, sier Helge.

Helge startet journalistkarrieren som 14-åring i lokalavisa Folkebladet på Finnsnes. Etter videregående studerte han medievitenskap ved NTNU i Trondheim i 2001/2002, før han flyttet til Tromsø i 2003. Her studerte han ved lærerutdanningen, samtidig som han jobbet som tilkallingsvikar i Nordlys. 

I 2007 ble han fast ansatt som journalist i samme avis, og knappe tre år senere ble han nyhetsredaktør. I 2016 overtok han som sjefredaktør etter Anders Opdahl, som i dag er konsernsjef i Amedia.

En varierende arbeidshverdag

Helge forteller at en typisk arbeidsdag starter med et ledermøte der de prioriterer hva som skal gjøres. Hele redaksjonen møtes deretter for morgenmøte hvor arbeidsoppgavene for dagen koordineres og fordeles. Videre kan arbeidsoppgavene være alt fra å evaluere arbeidet som ble gjort dagen før til å løse problemer med distribusjonen når for eksempel en abonnent ikke har fått avisen som planlagt. 

- Det er en veldig mangefasettert jobb. Mye handler om journalistikk, men det er også en del administrative oppgaver som skal løses. De fleste dagene er ulike og består av små og store gjøremål, forteller Helge.

Samfunnsoppdraget handler om helheten

Om samfunnsoppdraget til Amedia har Helge følgende å fortelle:

- Samfunnsoppdraget er noe jeg har med meg hele tiden, slik jeg tror alle som jobber med journalistikk gjør. Samfunnsoppdraget er de små sakene, som betyr mye for noen. Det er de mellomstore sakene, som betyr noe for litt flere. Det er de store sakene. Og til syvende og sist er det helheten, alt vi publiserer av stort og smått, som avgjør hvor gode vi er på å utføre samfunnsoppdraget. 

Når Helge beskriver sin fleksibilitet og frihet i hverdagen, forteller han at dette handler om hva man selv gjør det til. Han påpeker at du ikke kan sitte å vente på at andre kommer og forteller deg hvordan du skal forvalte friheten din. 

- Jeg opplever at jeg har veldig stor frihet. Samtidig er Amedia en svært profesjonell eier. Det er tydelig avklart hva som er min rolle og mitt mandat, og hva som er styret og eier sin rolle, sier Helge.

Medarbeidere som brenner for jobben sin

Helge forteller at han har svært dyktige og engasjerte medarbeidere som brenner for jobben sin. Hver dag skjer det samarbeid på kryss og tvers i redaksjonen, sier Helge. 

- Folk løser konkrete saker sammen, ved at en medarbeider gir innspill til en kollega - eller ved at en medarbeider går gjennom saken til en kollega før publisering, eller ved at de samarbeider om å lage saken. Han sier at dette mer eller mindre skjer av seg selv. Pandemien viste med all tydelighet hvor avhengig vi er av å kunne samarbeide. Da var det ytterst vanskelig å samarbeide, og vi mistet mye av det vi i dag tar for gitt mens det stod på, sier Helge.

Fantastisk delingskultur andre kan misunne

Når Helge blir spurt hvorfor andre bør være interessert i en rolle som sjefredaktør i en Amedia-avis, kommer svaret umiddelbart:

- Sjefredaktør er verdens beste jobb hvis man liker å jobbe med journalistikk og mennesker - og man bør helst like at forutsetningene endrer seg ofte.

Avslutningsvis trekker Helge frem det han mener er spesielt positivt hos Amedia:

- Det beste med å være en del av Amedia, er at det finnes gode kolleger, i hele landet, som man kan lære av. Vi har utviklet en fantastisk delingskultur, som jeg tror de fleste i norsk arbeidsliv kan misunne oss, avslutter han.

Les mer om hvordan det er å jobbe i Amedia her.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER