Jobb hos oss / Gravejournalistikk ga prisdryss

Gravejournalistikk ga prisdryss

Tønsbergs Blad med journalist Emira Holmøy i spissen stod bak store avsløringer om byggesaksbehandlingen i Tjøme kommune.

Da det stadig dukket opp nye hyttepalass og utbygginger i strandsonen på det populære sommerparadiset Tjøme, fattet en observant leser av Tønsbergs Blad mistanke. Det kom et leserinnlegg, som igjen førte til et stort prisvinnende graveprosjekt.

Emira Holmøy har vært journalist i Tønsbergs Blad siden 2003. Først som videojournalist, før hun gikk over jobben som skrivende journalist. Hun jobbet blant annet med kommunale saker, og skrev om skole, oppvekst og næringsliv. Men i starten av 2017 endret hverdagen seg.

– Arbeidet mitt startet med en sak om byggingen av en stor underjordisk hytte, og i denne saken møtte jeg en kilde som skulle bli veldig sentral for oss videre. Men jeg hadde ikke sett for meg da at Tjøme-prosjektet skulle bli så veldig omfattende, forteller Emira.

Deretter begynte ballen å rulle. Samtidig som Emira skrev sine saker, avslørte NRK Vestfold at byggesakslederen i Tjøme hadde et privat firma på si, der han tok betalt for å hjelpe folk å fylle ut søknadene han senere skulle behandle om byggesaksleder i kommunen. Tønsbergs Blad avslørte også etter hvert tette bånd mellom byggesakskontoret i kommunen og arkitektfirmaet som har fått de fleste av oppdragene fra ressurssterke hytteutbyggere.

Emira med aviser 768x524
Journalist, Emira Holmøy, stod bak store avsløringer om byggesaksbehandlingen i Tjøme kommune.
(foto: Lars Martin Kræmer)

– I en kort periode samarbeidet Tønsbergs Blad og NRK Vestfold om sakene. I starten jobbet jeg vanlig turnus med andre saker samtidig som jeg jobbet med Tjøme-saken, men etter hvert begynte jeg å jobbe fulltid med dette. For et år siden fikk jeg med meg min erfarne kollega Morten Wang, slik at vi nå er to som jobber med disse sakene.

Redaktøren og ledelsen i avisen var klare på at dette var en prioritert sak, og jo mer Emira gravde, jo mer grums dukket opp. Avsløringene førte til etterforskning, pålegg om å rive ulovlige bygg, bøter og endring i rutiner. I tillegg er Økokrim koblet på saken.

– Det er viktig at lokalpressen setter dagsorden. Denne saken handler om at noen få tar seg til rette og privatiserer vår felles strandsone. Det er nettopp kommunene som skal forvalte fellesskapets verdier og sikre at utbyggingen skjer i tråd med lovverket. Vi har avslørt at Tjøme kommune sviktet sin oppgave, blant annet ved at det ble gitt tvilsomme og uriktige byggetillatelser i strandsonen på Tjøme, sier hun.

Gravetradisjon

For Emira var Tjøme-saken første gang hun jobbet med gravejournalistikk. Hun har brukt mye tid i det kommunale arkivet, sammenliknet søknader med tillatelser, sett på kart og arealplaner og historiske flyfoto. Tønsbergs Blad derimot har lange tradisjoner for slike prosjekter, noe som har sikret Emira god kollegastøtte fra andre som har gravd før henne.

– Tønsbergs Blad har jobbet mye med gravejournalistikk, noe som også har ført til flere priser og to SKUP-diplomer. Dette styrker vår posisjon i lokalsamfunnet, og leserne våre forventer også at vi tar samfunnsoppdraget på alvor.

Tjøme-saken har generert svært mange saker for avisen, og Emira forteller at gravingen er med på å gi hele redaksjonen et kompetanseløft

– En sånn sak skaper mye følelser, og det er selvsagt ikke alle som er like fornøyde for at vi har tatt tak i dette. Da er det viktig å ha ledelsen i ryggen, og hele tiden være nøye med å sjekke fakta, sier Emira.

Prisdryss

Tjøme-saken har allerede fått nasjonal oppmerksomhet, og i fjor vant Emira den store journalistprisen til Vestfold journalistlag. I tillegg har saken fått Amedia-prisen, samt MBLs pris for beste lokalsak. I april 2019 mottok Emira og kollega Morten Wang diplom på vegne av Tønsbergs Blad i den prestisjetunge SKUP-konkurransen for sin dekning av byggesaksskandalen på Tjøme.

Emira oppfordrer flere lokalaviser å ta tak i gravesaker i sitt nærmiljø.

– I alle lokalsamfunn er det saker som fortjener medienes kritiske søkelys. Det trenger ikke alltid være så store saker, men hverdagsgraving er vel så viktig. Å sette dagsorden er en viktig del av samfunnsansvaret vårt. Det er nok å ta tak i, avslutter Emira.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana