Jobb hos oss / Fra medierådgiver til salgssjef på to år

Fra medierådgiver til salgssjef på to år

På under to år har Espen Vik (28) gått fra stillingen som medierådgiver til salgssjef i avisen Nordlys i Tromsø. – Her er det høyt tempo – og utvikling på alle fronter, sier Espen Vik. 

Han startet som medierådgiver i Nordlys i august 2017. Snaue to år etter var han blitt salgssjef i den samme avisen, nærmere bestemt 1. mai 2019. 

Espen er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har siviløkonom-graden fra Universitetet i Tromsø. 

Spennende og lærerik reise

- Fra 1. august 2017 og fram til i dag har det skjedd noen organisatoriske endringer i Nordlys. Det har gitt muligheter til å være frampå og gripe nye muligheter. Resultatet ble en portefølje med større og mer omfattende kunder, noe som har virket veldig positivt både på motivasjons- og læringskurven, sier Espen.

Etter han ble salgssjef i Nordlys har læringskurven økt i takt med nye oppgaver og utfordringer.

Han trekker frem kompetanseløft gjennom Amedias salgslederkurs, NNL (Nord Norsk Lederutvikling) og salgssjefkollegaer i Amedia som viktige bidragsytere til kompetanseløft.

Amedias 80 aviser er godt spredt over hele landet. Tross store geografiske avstander omtaler Espen de ansatte i andre Amedia-aviser som sine kollegaer.

-Det har vært en tydelig strategi av Amedia å forbedre samarbeidet innad i konsernet. Det har bidratt til en delingskultur der vi heier på hverandre og hjelper hverandre med å lykkes. Gode kundecaser blir delt på tvers av regioner og bidrar til å øke kvaliteten på kunderådgivningen, sier Espen.

Tilhørighet er viktig                                                          

– Lokalavisene i Amedia bidrar til å utvikle det lokale næringslivet gjennom gode markedskampanjer som kobler næringslivet og kundene sammen. Vi formidler historier som gleder, skaper debatt og som bidrar til større fellesskap. I et samfunn der sosiale medier og utenlandske aktører har blitt en del av medielandskapet, skiller Amedia seg ut gjennom lokal tilhørighet. Annonsøren er sikret en lokal kontekst. Lokal kontekst skaper troverdighet. Dette påvirker også de kommersielle budskapene positivt, mener Espen.

Amedia som arbeidsplass

Når han får spørsmål om hva som gjør Amedia til en spennende arbeidsplass trekker han frem flere forhold.

– For det første er Amedia et offensivt konsern som satser, vokser og har fokus på data og analyse. Sistnevnte er svært viktig overfor leserne, annonsører og øvrige samarbeidspartnere.

Videre vil jeg si at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg jobber sammen med flotte kollegaer der alle vil hverandre vel. Med vår kreative avdeling NordlysLab har vi et mangfoldig team. Jeg jobber med noe meningsfylt og lykkes sammen med kundene mine.

Jeg tror trivsel og godt miljø er en av de viktigste suksessfaktorene. Nordlys har gjort en solid jobb med å samle redaksjon og marked i større grad enn tidligere. Det merkes positivt på miljøet, der det tas initiativ til fritidsaktiviteter på tvers av redaksjon og marked.

Vi er et stort lag – og det føles godt å være en del av noe «større». Ja, jeg har flere hundre kollegaer. Samtidig er det gode rutiner og systemer som kontinuerlig utvikles i positiv retning. Det sikrer oss gode forutsetninger for å lykkes også i fremtiden, avslutter Espen.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana