Hvordan er det å jobbe som Backend utvikler i Amedia?

Som backend utvikler i Amedia vil du jobbe fremtidsrettet med produkter som påvirker over en million nordmenn hver dag - deriblant vår prisberømte nyskapning +Alt. En stor del av vår jobb er å lage en brukervennlig, personvernvennlig, og trygg løsning for alle våre brukere og nettsteder.

Digitalt løft og fremtidsrettet fokus

Våre tjenester har en stor brukerbase, og alt vi gjør i løpet av arbeidsdagen påvirker mange mennesker. Derfor er vi opptatt av at vi har stor variasjon og et fremtidsrettet fokus når det kommer til teknologiske løsninger. Vi er raske til å ta i bruk ny teknologi når vi ser at utfordringer kan håndteres på en mer effektiv måte.

Backend utvikler i et tverrfaglig team

Vi står overfor et stort digitalt løft i Amedia. Vi jobber derfor i disse dager med å bygge opp et helt nytt, tverrfaglig, team, som du som backend utvikler vil bli en del av. Teamet skal med sin brede kompetanse bidra til å videreutvikle vår abonnementsplattform, selvbetjeningsløsningene og kjøpsløpene for alle Amedias aviser.

Abonnementsløsningen vil ha en modulær arkitektur der vi baserer oss på noen standardløsninger fra forskjellige leverandører og utvikler noen moduler selv, for å oppnå ønsket grad av fleksibilitet, og sikre oss kontroll over plattformen som håndterer den viktige inntektsstrømmen til Amedia.

Stor frihet og påvirkningskraft

Amedia utvikling jobber i kryssfunksjonelle team med flat struktur, hvor delingskulturen står sterkt. Hos oss har du et sterkt fagmiljø i ryggen, samtidig som du har stor påvirkningskraft på både produkt, arkitektur og prosesser.

Våre utviklere har stor frihet innen vide rammer, både når det gjelder valg av teknologi og muligheter til å eksperimentere og lære. Her er det enkelt og ubyråkratisk å bidra der man selv føler det trengs!

Som backend utvikler hos Amedia jobber man i en stack bestående av mikro-apper basert på blant annet Java, Ruby, Go, Node.js. Plattformen som utvikles vil ha integrasjoner mot økonomisystemer, betalingsløsninger, CRM, Marketing Automation, kundesenter, distribusjonsløsninger og dataplattform via både synkrone og asynkrone grensesnitt. Som en del av abonnementsplattformteamet vil du jobbe tett sammen med aID-teamet og de andre produkt- og plattformteamene i Amedia Utvikling.

Backend utviklere med solid teknologisk kompetanse

For å jobbe som backend utvikler i Amedia er det viktig med solid teknologisk kompetanse fra arbeidslivet, og å være komfortabel med de mest vanlige back-end teknologiene. Gode kunnskaper om Java er essensielt, om man i tillegg har erfaring med Linux er det en soleklar fordel. Vi ønsker oss utviklere som streber etter å bruke det språket eller den teknologien som passer best til oppgaven.

Engasjement, læring og utvikling

Som backend utvikler hos oss vil du jobbe i et miljø som viser stort engasjement for faget, og er opptatt av kontinuerlig læring og utvikling. I Amedia er våre utviklere over gjennomsnittet opptatt av å lage solide, fleksible og vedlikeholdbare løsninger, som skal være enkle å teste og overvåke. Vi setter pris på gode diskusjoner og arbeidsprosesser, og vi er avhengige av at våre ansatte jobber samlet mot felles mål.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana