Hvordan er det å jobbe som backend-utvikler i Amedia?

Som backend-utvikler i Amedia vil du jobbe fremtidsrettet med produkter som påvirker over en million nordmenn hver dag - deriblant vår prisberømte nyskapning +Alt. En stor del av vår jobb er å lage en brukervennlig, personvernvennlig, og trygg løsning for alle våre brukere og nettsteder.

Digitalt løft og fremtidsrettet fokus

Våre tjenester har en stor brukerbase, og alt vi gjør i løpet av arbeidsdagen påvirker mange mennesker. Derfor er vi opptatt av at vi har stor variasjon og et fremtidsrettet fokus når det kommer til teknologiske løsninger. Vi er raske til å ta i bruk ny teknologi når vi ser at utfordringer kan håndteres på en mer effektiv måte.

Backend-utvikler i et tverrfaglig team

Det er gjennomført et stort digitalt løft i Amedia, som vi ønsker å fortsette å utvikle. Vi jobber i tverrfaglige team, som du som backend-utvikler kan bli del av. Teamene, med sine brede kompetanse, jobber blant annet med å videreutvikle abonnementsplattformen, selvbetjeningsløsningene og kjøpsløpene for alle Amedia-aviser.

Abonnementsløsningen har en modulær arkitektur der vi baserer oss på noen standardløsninger fra forskjellige leverandører og utvikler noen moduler selv, for å oppnå ønsket fleksibilitet, og sikre oss kontroll over plattformen som håndterer den viktige inntektsstrømmen til Amedia.

Stor frihet, fleksibilitet og påvirkningskraft

Amedia Produkt og Utvikling jobber i kryssfunksjonelle team med flat struktur, hvor delingskulturen står sterkt. Hos oss har du et sterkt fagmiljø i ryggen, samtidig som du har stor påvirkningskraft på både produkt, arkitektur og prosesser.

Våre utviklere har stor frihet innen vide rammer, både når det gjelder valg av teknologi og muligheter til å eksperimentere og lære. Her er det enkelt og ubyråkratisk å bidra der man selv føler det trengs!

Som backend-utvikler i Amedia jobber man i en stack bestående av mikro-apper basert på blant annet Java, Ruby, Go, Node.js. Plattformen som utvikles vil ha integrasjoner mot økonomisystemer, betalingsløsninger, CRM, Marketing Automation, kundesenter, distribusjonsløsninger og dataplattform via både synkrone og asynkrone grensesnitt. 

Backend-utviklere med solid teknologisk kompetanse

For å jobbe som backend-utvikler i Amedia er det viktig med solid teknologisk kompetanse fra arbeidslivet, og å være komfortabel med de mest vanlige backend-teknologiene. Gode kunnskaper om Java er essensielt, om man i tillegg har erfaring med Linux er det en soleklar fordel. Vi ønsker oss utviklere som streber etter å bruke det språket eller den teknologien som passer best til oppgaven.

Engasjement, læring og utvikling

Som backend-utvikler hos oss vil du jobbe i et miljø som viser stort engasjement for faget, og er opptatt av kontinuerlig læring og utvikling. I Amedia er våre utviklere over gjennomsnittet opptatt av å lage solide, fleksible og vedlikeholdbare løsninger, som skal være enkle å teste og overvåke. Vi setter pris på gode diskusjoner og arbeidsprosesser, og vi er avhengige av at våre ansatte jobber samlet mot felles mål.

Hva er en backend-utvikler?

En backend-utvikler er en som utvikler løsninger som kjører bak scenen til et produkt. Der en frontend-utvikler gjerne jobber med tjenester som har et UI som brukes av et publikum, jobber en backend-utvikler med alt fra programvare som direkte støtter frontend-tjenestene til integrasjoner og apier lenger nede i stacken. Ofte kan utfordringene variere veldig siden fagfeltet er så bredt.

Hvordan bli backend-utvikler?

Det er mange innganger til yrket. Fellesnevneren er kanskje et ønske om å forstå hvordan systemer og programmer fungerer, og at man finner glede i å løse analytiske og logiske problemstillinger. Kort sagt: har man disse interessene og viljen til å jobbe med fagfeltet og skape seg erfaringer, har man det man trenger for arbeidslivet.

Hvilke karrieremuligheter har man som backend-utvikler?

Fagfeltet er stort og utvikler seg hele tiden i alle retninger. Det kommer stadig ny teknologi som krever ny ekspertise og som utvider områdene man ønsker å fordype seg i. Innenfor IT-verdenen fins det ingen grenser for hvilke karrierer man ønsker å forfølge, være seg fullstack-utvikler, tech-lead, systemarkitekt eller alle mulige andre stillingstitler. Har man bakgrunn som backend-utvikler kan man enkelt få seg en fot innenfor andre fagfelt.

Backend-utvikler Peder Forfang

Peder Forfang

Backend-utvikler i Amedia
- Amedia har et fantastisk inkluderende arbeidsmiljø bestående av kollegaer med mange ulike bakgrunner som verdsetter kreativitet, nyskapning og innovasjon. Deling av kunnskap står sentralt i kulturen og jobbing i tverrfaglige team og prosjekter på tvers av organisasjonen gir stadig nye muligheter for å tilegne seg ny erfaring. Personlig synes jeg det er en glede å jobbe her og har inntrykk av at det er en følelse jeg ikke er alene om å ha.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER