Ansvar, utfordring og et sterkt fagmiljø

Althéa Åse (36) begynte som Frontend-utvikler i Amedia i august 2022, men har bakgrunn fra tekstilbransjen. Etter noen år valgte hun et karrierebytte, og trives i dag godt med den nye arbeidsdagen.

- Jeg utdannet meg først til mønsterkonstruktør, altså faget der man konstruerer klær for å oppnå god passform og design i flere størrelser. Litt som en teknisk tegner. Men etter noen år bestemte jeg meg for å bytte bransje, så jeg gikk 12 uker intensivkurs i JavaScript og har jobbet som Frontend-utvikler siden. 

Mangfold og sterkt fagmiljø

Bakgrunnen for valget av Amedia som arbeidsgiver berodde først og fremst på folkene, men også inntrykket av miljøet. Noe som også trigget henne var muligheten til å jobbe med ren Javascript, som hun setter ekstra pris på.

- For meg er menneskene jeg møter i intervju viktig. Uansett hva du jobber med, blir arbeidshverdagen mer eller mindre rutine etter hvert. Da blir menneskene rundt ekstra viktige. Jeg fikk et godt inntrykk i intervjuet der jeg snakket med min kommende leder og en kvinnelig kollega. De hadde begge jobbet i Amedia i mange år. Jeg tok det som et godt tegn at en kvinne ble så lenge i et ellers så mannsdominert miljø. Bildet av Amedia jeg hadde etter intervju var at det er et sterkt fagmiljø med mange ulike mennesker i ulike aldre, noe som viste seg å stemme. Jeg likte også at jeg skulle få jobbe mer med “Vanilla” - Javascript i sin reneste form.

Vi finner ut av ting sammen

Arbeidsdagene i Amedia handler overordnet om å løse problemer ved hjelp av kode. En dag i jobben som Frontend-utvikler kan eksempelvis se slik ut:

- Jeg jobber med å lage ting som brukes på avisenes førstesider, så jeg ser meg ofte omkring for å se om det vi har laget har blitt tatt i bruk og hvis alt ser ut til å fungere som antatt. Så starter jeg arbeidet på noe som skal prioriteres, enten en feil som skal rettes opp eller noe helt nytt. Beroende på kompleksitet og omfang sitter jeg og leser og skriver kode, leter på Google eller snakker med en kollega. Så tester jeg det jeg laget, og sånn fortsetter det. Dagene sånn sett er egentlig ganske like, men problemet som skal løses er ofte ulikt hver gang. Det er gøy og skaper variasjon.

Når vi spør Althéa om hun opplever frihet i arbeidet sitt, så har hun følgende å melde:

- Ja, jeg synes det er plass for å komme med innspill og ideer eller å tenke høyt. Kan man lage noe på kort tid som går an å teste så er det greit å gjøre det, så lenge det kan få en god effekt. Det er fint med et miljø der alle kan være med å bidra uansett hvilken posisjon eller erfaring du har. Jeg synes det er sånn her i Amedia. Alle er liksom innstilt på at vi finner ut av ting sammen.

Takknemlig for å bidra til samfunnet

Hun opplever også at i Amedia er man ekstra gode på å maksimere godt samspill og samarbeid. 

- Jeg tror de fleste mennesker har lyst til å være gode samarbeidspartnere uansett hvor de jobber. Men det som kan være vanskelig å få til når det er mange mennesker involvert er strukturert samarbeid på tvers av team. Her tror jeg at Amedia er veldig flinke til å prøve prosesser, lytte til menneskene og gjøre forandring etter hvert der det gir mening. 

Det viktige samfunnsoppdraget til lokalavisene er en av de sterkeste verdiene i Amedia. Dette er også noe Althéa setter ekstra stor pris på i jobben som Frontend-utvikler.

- Det er motiverende å jobbe med noe som er en så viktig del av samfunnet. Nå har jeg en bakgrunn i tekstilbransjen, en bransje som ofte tas frem som en av de store skurkene når det kommer til miljø og klima. Så lenge jeg jobbet med klær tenkte jeg mye på det. Jeg tror det gjør at jeg virkelig er takknemlig nå, fordi jeg bidrar mer direkte til samfunnet på den måten jeg kan.

Beste versjonen av seg selv

Noen gode grunner til å søke seg jobb i Amedia mener hun er følgende:

- Hvis man liker å bidra til samfunnet, liker å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag, liker å ta ansvar og bli utfordret og dessuten liker et sterkt fagmiljø, ja da tror jeg man skal søke seg hit.

Noe spesielt positivt hun ønsker å trekke frem med en jobb i vårt konsern er følgende:

- Jeg tror man kan bli den beste versjonen av seg selv her.

Har du lyst til å lese mer om hverdagen som frontend-utvikler i Amedia? Les mer her

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER