Vil du jobbe med bransjens mest spennende data i en meningsfull lederjobb? Amedia ansetter Analysedirektør

Amedia er landets største utgiver av redaktørstyrte medier. Over tusen redaksjonelle medarbeidere over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning for flere millioner lesere av over hundre aviser. Mer enn halvparten av våre abonnenter er heldigitale, og vi har en solid infrastruktur som sikrer at mediekonsernet går rundt. I Amedia har vi samlet oss i et sentralt produkt- og teknologimiljø med 140 skarpe fagpersoner med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi skaper og forvalter produkter og plattformer som er viktige for lesere, abonnenter, annonsører og kollegaer i Amedia. Innsikt er - og vil alltid være - en del av vårt DNA. Vår modell er å løse problemer én gang, ett sted, for hundre aviser, som alle kan dra nytte av.

I Amedia tar vi samfunnsoppdraget vårt på alvor. Vi er verdensledende på lokal avisutvikling, og er landets største utgiver av redaktørstyrte medier. Våre plattformer når ut til nesten to millioner lesere hver eneste dag, og vårt mål er å styrke demokratiet gjennom å opplyse, informere og utfordre leserne våre. Dette gjøres gjennom 106 aviser, nettsteder og fagtidsskrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vår rekkevidde gir oss god tilgang på store mengder data, som muliggjør grundige og innsiktsbaserte analyser, så vel som datadrevne produkter til kundene våre.

Analysedirektør

Som analysedirektør har du overordnet ansvar for fagdisipliner innen data- og forretningsanalyse, data science, markedsanalyse og business intelligence. I Amedia jobber vi i stor grad i tverrfaglige team med felles mål. Som analysedirektør har du, med dine ledere, kompetanse- og personalansvar for analyse der et 360º blikk på kunder, forretningsbehov og muligheter er målet. Din viktigste oppgave er å sørge for at vi får maksimal forretningsverdi fra våre data, og dette gjør du og dine ledere gjennom å:

 • ta det samlende og koordinerende ansvaret for analyse i Amedia på tvers av fagdisipliner og forretningsområder

 • sørge for at alle i analysemiljøet er godt rustet for å jobbe tett integrert i ulike team for å oppnå teamenes redaksjonelle, kommersielle og produktmessige mål

 • forvalte og videreutvikle vår datastrategi

 • bidra til utnyttelse, forståelse for handlingsrom og videreutvikling av vår dataplattform - som er vesentlig for suksessen vår de siste årene.

 • identifisere løpende underliggende trender og handlingsrom, og formulere strategier og kompetanseutvikle for å møte disse. Vi tror på klassiske metoder i kombinasjon med nye teknologiske muligheter, og du skal bidra til at vi navigerer godt på kort og lengre sikt

Vi ønsker å bli enda bedre på å skape synergier på tvers av fagdisiplinene, og det håper vi vår nye analysedirektør vil bidra til. 

Gjennom vårt samfunnsoppdrag bidrar du til å utgjøre en forskjell i folks liv, lokalt og nasjonalt. Ansatte i Amedia nyter stor frihet og opplever sterkt samhold og samarbeid, der vi støtter, lærer av og viser omsorg for hverandre. Du skal bidra til at vi fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass.

Analysedirektør rapporterer til Konserndirektør for data og teknologi, Håvard Solheim. 

 

Kvalifikasjoner

 • Flere års ledererfaring innen analyse og teknologi, gjerne fra større organisasjoner
 • Utdanning på mastergradsnivå i relevant fag. Nyttig kompetanse og erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Hands-on erfaring med analyse av store datamengder, gjerne som data scientist og/eller dataanalytiker
 • Tekniske ferdigheter i databasespråk og databehandlingsverktøy, som eksempelvis: SQL, Python, R, Qlikview, PowerBI, Tableau
 • Erfaring med å bruke data og innsikt til å skape forretningsverdi med dokumenterte resultater, herunder data fra ulike miljøer for å få ønsket innsikt/resultat
 • Erfaring med bruk av data fra kvalitative og kvantitative undersøkelser - gjerne i kombinasjon med andre datakilder
 • Kunnskap om regulatoriske rammebetingelser for personvern og datasikkerhet

 

Personlige egenskaper

Din lederstil er relasjons- og tillitsbasert. Du er kjent som en god kommunikator, og en omgjengelig leder som skaper sterke bånd med dine kollegaer. Din tilnærming fremstår trygg og solid, og du er god til å inspirere tillit og samarbeid blant kollegaer og samarbeidspartnere. Du er en jordnær ambassadør som bidrar til å skape forståelse for mulighetsrommet i våre data, både i produkt og teknologimiljøet - men også for våre hundre redaksjoner. Din evne til å kommunisere tydelig og bidra til kompetanseutvikling vil være avgjørende for å lykkes i denne rollen.

 

Er du nysgjerrig?

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Orion & Partners v/ Stian Iversen (995 27 314) eller André Oddevald (955 59 884). 

Amedia og Orion verdsetter mangfold og oppfordrer alle relevante og motiverte kandidater til å søke. Vi tror på styrken som ligger i ulike perspektiver og bakgrunner. Uansett hvem du er eller hvor du kommer fra, ønsker vi å høre fra deg! 

Bakgrunnssjekk kan bli gjennomført som en del av rekrutteringsprosessen. 

 

Om arbeidsgiveren

Amedia er landets største utgiver av redaktørstyrte medier. Over tusen redaksjonelle medarbeidere over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning for flere millioner lesere av over hundre aviser. Mer enn halvparten av våre abonnenter er heldigitale, og vi har en solid infrastruktur som sikrer at mediekonsernet går rundt.

I Amedia har vi samlet oss i et sentralt produkt- og teknologimiljø med 140 skarpe fagpersoner med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi skaper og forvalter produkter og plattformer som er viktige for lesere, abonnenter, annonsører og kollegaer i Amedia. Innsikt er - og vil alltid være - en del av vårt DNA. Vår modell er å løse problemer én gang, ett sted, for hundre aviser, som alle kan dra nytte av.

Om denne stillingen

Arbeidsgiver:
Amedia Produkt og teknologi AS
Tiltredelse:
Snarest
Søknadsfrist:
2024-08-16
Tittel:
Analysedirektør
Sektor:
Privat
Ansettelsesform:
Fast stilling
Stillingstype:
Fast
Omfang:
Fulltid
Antall stillinger:
1

Stian Iversen

Partner

99 52 73 14

André Hovelsrud Oddevald

Research & Analyse

95 55 98 84

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER