Endringer i konsernets egenkapital


Alle beløp i 1 000 kr

Endringer i konsernets egenkapital
Kontrollerende eierinteresseIkke-kontrollerende eierinteresseSum egenkapital
NoteAksjekapital og overkursAnnen egenkapital ikke resultatførtAnnen opptjent egenkapitaSum opptjent egenkapitalSum egenkapital
Egenkapital per 31.12.16266 181-137 3731 110 682973 3101 239 490135 8311 375 320
Årsresultat307 635307 635307 63518 683326 318
UTVIDET RESULTAT:
Estimatavvik pensjon97 2407 2407 2407 240
Omregningsdifferanser25-3 093-3 093-3 093228-2 865
Årets totalresultat4 147307 635311 782311 78218 911330 693
TRANSAKSJONER MED EIERE:
Utbytte 2016, vedtatt 2017-7 935-7 935
Avgang ikke-kontrollerende eierinteresse356356
Sum transaksjoner med eiere-7 579-7 579
Egenkapital per 31.12.17266 181-133 2261 418 3171 285 0911 551 272147 1611 698 433
Årsresultat281 301281 301281 30116 691297 993
UTVIDET RESULTAT:
Estimatavvik pensjon94 4344 4344 4344 434
Omregningsdifferanser25-5 535-5 535-5 5351 596-3 939
Årets totalresultat-1 101281 301280 199280 19918 288298 488
TRANSAKSJONER MED EIERE:
Utbytte 2017, vedtatt 2018-12 063-12 063
Sum transaksjoner med eiere-12 063-12 063
Egenkapital per 31.12.18266 181-134 3271 699 6171 565 2921 831 472153 3861 984 858