Russiskspråklige Repost lanseres
– Vårt bidrag er en naturlig forlengelse av vår publisistiske forpliktelse til å styrke og sikre ytringsfriheten, sier konserndirektør Marte Ingul, Her sammen med Thomas Mattson, seniorrådgiver i Bonnier News. Foto: Ihne Pedersen

Russiskspråklige Repost lanseres

22. juni 2022

Nå lanseres Repost, en uavhengig russiskspråklig nyhetstjeneste med base i Estland. Bak initiativet står en ny stiftelse for ytringsfrihet og pressefrihet som finansieres av Bonnier News og Amedia.

Repost er en nyhetstjeneste som skal produsere, organisere og publisere uavhengige nyheter på russisk, for å treffe publikum både i og utenfor Russland. Redaksjonen er etablert i Tallinn, og alle journalistene er russiske statsborgere som har flyktet fra landet. 

Russland rangeres på den aller mørkeste delen av skalaen til Reportere uten grenser, med plass 155 på den globale pressefrihetsindeksen for 2022.

– Bonnier News står bak Repost for å støtte uavhengig journalistikk i Russland. Bonnier har tidligere drevet flere ulike redaksjonelle prosjekter i landet før det ble umulig å fortsette på grunn av Putin-regimets medielover, sier Anders Eriksson, administrerende direktør i Bonnier News og styreleder i News Media Innsamlingsstiftelse.

Familieeide Bonnier News har fått med seg Amedia, Norges største stiftelseseide utgiver av redaktørstyrte medier, på laget. Amedia har i likhet med Bonnier News en publisistisk historie i Russland.

– Etter Sovjetunionens fall forsøkte Amedias forløper å bidra til en fri presse i Russland, men kunne ikke fortsette som utgiver i landet av samme grunner som Bonnier News. Dagens situasjon er dramatisk forverret, med russiske myndigheters forsterkede sensur og rystende krigshandlinger. Daglig ser vi eksempler på at kampen for demokratiet er tøffere enn på flere generasjoner. Derfor velger Amedia å ta en aktiv rolle i denne stiftelsen, for å bidra til mer uavhengig russiskspråklig journalistikk. Vårt bidrag er en naturlig forlengelse av vår publisistiske forpliktelse til å styrke og sikre ytringsfriheten, og et levende demokrati, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og styremedlem i News Media Innsamlingsstiftelse. 

Etter Russlands invasjon i Ukraina trakk Amedia seg ut av sin trykkerivirksomhet i Russland. I april overlot Amedia kontrollen over sine fire heleide russiske trykkerier til Dmitrij Muratov, fredsprisvinner og redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta. 

– Vi er glad for at Amedia, som er vår norske partner ønsker å bidra til denne etableringen. Repost skal tilby russisktalende, i og utenfor Russland, nyheter som er til å stole på, publisert fra Tallinn. Repost produserer, deler, kommenterer og presenterer visuell journalistikk som særlig skal treffe et yngre publikum. sier Thomas Mattsson, seniorrådgiver i Bonnier News og tidligere sjefredaktør i Expressen. 

Amedia er for øvrig i dag deleier av 57 lokalaviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local der Amedia eier 20 prosent.

Fakta om Repost 

  • Uavhengig russiskspråklig nyhetstjeneste som lanseres digitalt onsdag 22. juni. 
  • Redaksjonen skal bestå av ti journalister med base i Tallinn. Alle er eksil-russere som har flyktet fra Russland. 
  • Repost publiserer i første omgang på wearerepost.com og på Instagram, men vil etter hvert etablere seg på andre relevante sosiale medier. 
  • Filipp Bakhtin er sjefredaktør for Repost, og har tidligere vært sjefredaktør for magasinet Esquire i Moskva.
  • Repost eies av AS News Bureau i Estland, som eies av News Media Innsamlingsstiftelse i Sverige. Bonnier News opprettet stiftelsen i 2022, og Amedia er den norske finansielle partneren. 
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER