Amedias nettaviser med nye avisdesign

Amedias nettaviser med nye avisdesign

13. juli 2022

Amedias nettaviser får nye visuelle uttrykk for å synliggjøre bredden i mediemangfoldet i konsernet. Budstikka.no er pilotavis og fikk nytt design i 31. mai. Andre aviser kan få dette designet i høst, og etter hvert skal flere uttrykk utvikles.

Amedias utviklingsmiljø har designet de tre tydelige avis-uttrykkene som kalles «frekk og freidig», «ryddig og rolig» og «trygg og tradisjonell». Formålet er å bidra til et større visuelt mediemangfold blant Amedias aviser, i tråd med den respektive avis historie, kultur og tradisjoner. 

 

Synligere mediemangfold 

– Hver dag leverer våre aviser viktige demokratiske bidrag gjennom redaksjonelt innhold til sine store og små samfunn. Som forvalter av over 100 avistitler haPalwebr Amedia alltid ønsket å også ivareta avisenes tradisjoner og det synlige visuelle mediemangfoldet digitalt. Teknologien har hittil ikke gjort det mulig, men nå har vi kommet så langt på den digitale reisen at vi også  sørger for et synligere og tydeligere designmessige mediemangfoldet, sier  konserndirektør for data og teknologi i Amedia. Pål Nedregotten.

Nedregotten understreker at Amedias aviser har ulik historikk og ulike tradisjoner.
Designskisse
– Det er åpenbare forskjeller mellom tradisjonene til et 100 år gammelt borgerlig eller sosialdemokratisk avishus, en fådagersavis i et bygdesamfunn på sørvestlandet og en nylansert storbytabloid. Avisdesign er med på å kommunisere identitet, verdier, tradisjoner, kultur og tilhørighet. Vi har derfor designet tre nye distinkte designuttrykk på skuldrene av våre avisers historiske mangfold i avis-tradisjonene.

 

Bedre brukeropplevelser 

Linda Haugen, som leder prosessen med redesign i Amedia, forteller at designomleggingen vil bidra til bedre leseropplevelser i tillegg til et synligere mediemLindahaugenangfold. 

– Dette prosjektet styrker det norske mediemangfoldet, vårt publikums leseropplevelser og redaksjonenes mulighet til å utvikle nettavisene videre. Vi har samlet de ulike designene inn i et felles designsystem, kalt Brick. Det betyr at fremtidige funksjoner som legges umiddelbart blir tilgjengelig i samtlige ulike designene, sier Haugen som er er UX-designer og fagleder design i Amedia Utvikling. 

Hun understreker at  designet ikke er ferdig når en avis får nytt uttrykk.


– Design er en kontinuerlig prosess, og de  tre nye designene som nå lanseres i Amedia, tar opp i seg ulike avisdesigntradisjoner. Disse skal vi utvikle Bravowebvidere  tett dialog med avisene.Det er enklere å vedlikeholde når alt deler kode. Og brukeropplevelsen blir sammenhengende, noe som er svært viktig. Når man bruker et designsystem på den måten, er mye enklere å levere konsistent på universell utforming og skape brukervennlige produkter

Hvilket design den enkelte avis vil ta i bruk avgjøres lokalt i samråd mellom avisens styre og daglige ledelse. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER