Amedia inn i Tun Media
Fra venstre Leder Lars Petter Bartnes, Norge:s Bondelag, konsernsjef Anders Møller Opdahl, Amedia og styreleder Kjell S. Rakkenes i Tun Media. Foto: Werner Juvik, Amedia.

Amedia inn i Tun Media

09. juni 2021

Amedia blir majoritetseier i Tun Media, som blant annet omfatter dagsavisen Nationen. – Overtakelsen understreker vårt hovedmål om å sikre og utvikle journalistikken og mediemangfoldet i hele landet, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

 – Tun Medias sterke titler dekker næringer og tematikk som er viktig for hele Norge i hele Norge. Det sammenfaller med vår ambisjon om å skape offentlighet fra hele landet til hele landet. Amedia er tungt til stede fra Nordkapp i nord til Lyngdal i sør, og våre medier utfyller hverandre på en svært god måte. Dette er perfekt match, sier han, og understreker at konkurranse mellom Tun Medias utgivelser og Amedias mediehus ikke eksisterer:

– Dette vil utelukkende ha en forsterkende effekt for alle, og ikke minst mediemangfoldet, som vi er grunnleggende opptatt av og allerede representerer som konsern. I en stadig mer fragmentert offentlighet tror vi i Amedia at denne løsningen vil bidra til at enda flere viktige stemmer når et enda større publikum gjennom våre redaktørstyrte medier. 

For Tun Medias eiere har det vært viktig å finne en samarbeidspartner som kan styrke formålet som er å sikre nyhetsdekning av stoff om landbruk og distrikt. Tun Media og Nationen har lenge arbeidet med en revisjon av strategien, med bakgrunn i utfordringene i mediemarkedet. Prosessen konkluderte med at Tun Media ikke ville greie seg uten en tilknytning til et av de store mediekonsernene. Norges Bondelag fortsetter som eier og sikrer dermed en fortsatt tilknytning til landbruket. Tun Media er utgiver at Bondebladet, som er Bondelagets medlemsavis.

– Vi sikrer og styrker med dette dekningen av landbruk og distrikt for fremtiden. Det har vært en avgjørende forutsetning for forhandlingene at landbruket skal ha en hånd på rattet i den framtidige utviklingen av Tun Media og Nationen. Jeg er meget godt tilfreds med at vi har sikret og styrket formålet og etterlevelsen av dette. Tun Medias publikasjoner får tilgang til de helt nødvendige tjenestene som Amedia tilbyr, slik at Nationen og de andre publikasjonene kan vokse videre og gjøre landbruk og distrikt interessant for enda flere lesere, sier Kjell S. Rakkenes som er styreleder i Tun Media og Nationen.

Tun Media består, foruten Nationen og Bondebladet, av Norsk Landbruk, Traktor, Agrojobb, Landbruksnytt og Tun Byrå. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 143 millioner kroner. Etter kjøpet vil Tun Media fortsette som en egen enhet eid av  Amedia, og blir ikke organisert sammen med konsernets øvrige medievirksomhet. 

Tine, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt er de største aksjonærene som nå selger aksjene i Tun Media. Med som ny eier blir AS Nord Trøndelag, som er den største aksjonæren i konsernet Trønder-Avisa med hovedkontor i Steinkjer. 

– Vi er fornøyde med den løsningen som vi har kommet fram til nå. For oss var det svært viktig å finne en partner som ser verdien av og vil videreutvikle nyhetsdekningen Nationen står for på områdene distrikt og næringsliv. I tillegg utgjør de øvrige publikasjonene et viktig mangfold på området landbruk. For Norges Bondelag er det derfor viktig å fortsette på eiersiden i Tun Media, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Jeg er godt fornøyd med at Norges Bondelag fortsetter sitt eierskap sammen med oss og at vi også får med AS Nord Trøndelag som en erfaren eier av medier med distrikts- og landbruksperspektiv, sier Amedias konsernsjef.

– Utgivelser rettet mot bransjer og yrkesgrupper er egentlig ikke så mye annerledes enn å gi ut lokalaviser. Det handler om å kjenne sitt nedslagsfelt og sine målgrupper og vite hva som er viktig for dem og hva som engasjerer. Her har Tun Medias titler allerede betydelig erfaring og kompetanse. Det Amedia kan tilføre er vår kunnskap om innholdsutvikling, digitalisering og lesermarked, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl. 

Amedias eierandel i Tun Media blir 66,9 prosent. Norges Bondelag fortsetter med 24,8 prosent, mens AS Nord Trøndelag overtar 8 prosent av aksjene. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER