Amedia deler sosialt eksperiment 

Amedia deler sosialt eksperiment 

18. august 2022

Amedia deler sitt sosiale eksperiment “Kampen om folks tid” under Arendalsuka.

Amedia deler eksperimentet “Kampen om folks tid” som gir et skråblikk på generasjonsforskjeller i mediebruk, drevet frem av stadig raskere teknologiendringer.  

Torsdag 18. august lanserer Amedia kampenomfolkstid.no


– Internt i Amedia og i våre mediehus har dette sosiale eksperimentet gitt verdifulle aha-opplevelser og nye perspektiver på hvorfor og hvordan teknologiendringene påvirker medieutviklingen. Derfor deler vi nå eksperimentet slik at flere, i og utenfor bransjen, kan dra nytte av innsikten i sitt videre utviklingsarbeid, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Opdahl viser til at teknologiendringene har stadig sterkere kraft til å forandre folks vaner og forventninger. Det fører til sterkere krav om at alle samfunnsviktige institusjoner, både i privat og i offentlig sektor, leverer på sine samfunnsoppdrag.

Samfunnsoppdraget 

Teknologiutviklingen har i flere faser forandret folks medievaner og forventninger, noe som har gitt mediene god endringstrening.


– Vi i Amedia skal, sammen med våre mediehus, levere våre medier videre til neste generasjon i bedre tilstand. Det oppdraget jobber vi for å løse hver eneste dag. Derfor står utviklingsarbeidet høyt på vår dagsorden, sier Opdahl og legger til:  

– Informasjonsstrømmen har eksplodert de siste årene. Konkurransen om folks tid, tillit og betalingsvilje er nå global, og stadig tøffere. Også lokalt. Samtidig øker forskjellene i og mellom generasjoners medievaner. Dermed blir utfordringen for avisenes unike rolle i folks liv, og for demokratiet større.     

Han peker på digitaliseringens kraft til å grunnleggende forandre samfunnsutviklingen. 

– Vi står ikke alene i den formidable endringskampen om folks tid, tillit og betalingsvilje. Derfor ønsker vi å dele dette skråblikket som viser et øyeblikksbilde av hvorfor og hvordan ulike personer fra ulike generasjoner kan oppleve, og lever med disse endringene på ulikt vis. 

Teknologigigantene vinner stadig mer av folks tid. Og dermed stadig sterkere kontroll over den felles offentligheten.  

– I Norge har vi fortsatt høy tillit til hverandre. Og til mediene. Den kan vi ikke ta for gitt. 

Han understreker at Amedia i likhet med mange andre som kjemper på redaktørstyrte mediers side, har kommet langt på digitaliseringsreisen på få år.

– Det er gjort en avgjørende jobb for bedre digitalt innhold, formater og løsninger for ulike mediebrukere de siste årene, men med tempoet i endringene må vi sammen ha et taktskifte i arbeidet med konsekvensene for medieutviklingen. Slik at vi kan stå sterkere sammen og ta tydeligere valg for å sikre journalistikkens viktige samfunnsrolle nå - og i fremtiden, avslutter Opdahl.

Folks tid, tillit og betalingsvilje

Norsk mediebarometer 2021, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at i aldersgruppen 16 til 24 år konsumerer 17 prosent kun nyheter i sosiale medier, mens 18 prosent er såkalt nyhetsunnvikere. De får ikke med seg nyheter på en vanlig hverdag. 

Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi i Amedia, forteller at endringene i folks medievaner ofte presenteres som grafer, tall og rapporter.  

– Vi ønsker å bidra med et annerledes innblikk i disse endringene. Det er bakgrunnen for at vi har laget det sosiale eksperimentet “Kampen om folks tid”. Der møtes fem personer, som er født inn i hver sin tid, sier Nedregotten.

De fem historiene fra virkeligheten illustrerer noen viktige generasjonsforskjeller, men de representerer ikke sine generasjoner. 

– I eksperimentet brytes deltakernes egne medievaner, og de «bytter medieliv» uten at de selv er klar over det. Resultatet viser noen av forskjellene i mediebruk - drevet frem av teknologi og tiden vi lever i, sier Nedregotten.  

Ingen var klar over eksperimentet før filmopptaket. 

Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver i Kantar, understreker kraften teknologiendringene har i å utfordre redaktørstyrte mediers posisjon i samfunnet. 

– Folk bruker stadig mer tid på utenlandske teknologiplattformer, og det går på bekostning av tiden de bruker på redaktørstyrte medier. Trenden gjelder særlig unge mediebrukere. Denne utviklingen er problematisk både for finansiering av journalistikk og for den demokratiske samtalen, sier Strømmen.  

Han har bidratt som Amedias faglige partner i utviklingen av “generasjonstesten”. Du kan sjekke hvilken generasjon dine medievaner er mest like. Testen er utarbeidet i samarbeid med Kantar, som er vår faglige partner.


Hele eksperimentet presenteres på kampenomfolkstid.no, i forbindelse med den eksterne lanseringen der alle videoene ligger åpent tilgjengelig for alle.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER