+Alt har passert 100.000

+Alt har passert 100.000

18. november 2020

Amedia har med sitt +Alt-abonnement samlet Norge til ett avisrike. På seks måneder har over 100.000 avislesere tegnet et abonnement som gir dem tilgang til et avisunivers bestående av mer enn 70 lokalaviser og en riksavis.

– Det nye tilbudet vårt er et unikt konsept. Responsen er overveldende. På få måneder har +Alt etablert seg med flere abonnenter enn Norges tredje største avis. Og vi er fortsatt bare i oppstartsfasen, sier Ole Werring, produktsjef og redaktør for +Alt i Amedia. 

+Alt er navnet på den tredje og mest omfattende abonnementsformen som Amedias lokalaviser tilbyr sine kunder. De to andre formene er henholdsvis et komplettabonnement som gir kunden levering av papiravisen samt full digital tilgang til alt innhold fra den enkelte lokalavis, og et digitalabonnement som ikke inkluderer papiravisen. 47 prosent av abonnentene får i dag levert papiravisen, mens 53 prosent av abonnentene er heldigitale. Både komplettabonnenter og digitalabonnenter kan i tillegg bestille +Alt-tilgang, som gjør at de kan lese alt innholdet i alle lokalavisene til Amedia digitalt. 

– Amedias aviser har som gruppe hatt den sterkeste abonnementsveksten i det norske avismarkedet. +Alt-abonnementet forsterker den strategiske satsingen på gode og attraktive abonnementstjenester som understøtter produksjonen av kvalitetsjournalistikk, opplyser konserndirektør Pål Nedregotten. 

– Ingen andre enn Amedias lokalaviser kan tilby noe tilsvarende. Denne abonnementsformen dekker et behov hos norske avislesere for å lese nyheter fra andre områder av landet enn der de selv bor og deres lokalavis kommer ut. Abonnenten eller en i deres husstand ønsker også tilgang til informasjon fra stedet de kommer fra, der deres familie og slekt bor eller der de har hytte. Når 15 prosent av kundene på et halvt år har bestilt +Alt, viser det med tyngde at produktet er attraktivt og treffer et behov i markedet, sier Nedregotten.  

Amedia jobber nå med å gjøre produktet mer kjent både blant etablerte og nye abonnenter. Med +Alt er avis-Norge for første gang samlet til ett avisrike i ett abonnement. 

Amedias lokalaviser er til stede i og dekker 239 norske kommuner, der 4,3 millioner eller 81 prosent av befolkningen bor. Innholdet som produseres av mer enn 900 lokalavisjournalister over hele landet, innebærer at +Alt-abonnementet er fra hele Norge til hele Norge. Med rundt 2.000 artikler hver dag som det er mulig å få tilgang til med ett abonnement, leverer den enkelte lokalavis gjennom sitt unike universalabonnement et vesentlig større mangfold av journalistikk og andre innholdstjenester enn noe annen lokalavis, regionavis, riksavis eller rikskringkaster kan tilby i markedet. 

– Journalistikkens oppgave er å informere, rapportere og fortelle om det som skjer når det skjer. Vi er stolte av den journalistikken vi lager og gleder oss over at det er så stor interesse for den overalt. Vi ser at hovedtyngden av nye abonnenter velger +Alt fremfor et tradisjonelt avisabonnement, og vi kommer nå til å satse sterkt på også å gjøre eksisterende abonnenter bedre kjent med muligheten. Vi tror det ligger et betydelig potensiale i +Alt som vil gjøre dette ikke bare til landets tredje største «avis» som vi nå er, men kanskje på sikt til det mest utbredte avisabonnementet i hele landet, sier Ole Werring.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER