Dataangrepet

Kort om dataangrepet mot Amedia

Amedia har gjennomført omfattende tekniske undersøkelser, med bistand fra Mnemonic og Telenor SOC. Det alvorlige dataangrepet som rammet 28. desember 2021 var et klassisk løsepengevirus, og trolig ikke et målrettet angrep. 

Amedias nettaviser har blitt publisert som normalt i hele perioden, men flere av Amedias sentrale datasystemer ble satt ut av drift etter dataangrepet. Amedia er nå i sluttfasen med en trygg og kontrollert gjenåpning av sentrale datasystemer.

Sist oppdatert 11. februar 2022
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER