• Tidenes fotballsatsing i Amedias aviser
    | Hallgeir Westrum | Nyheter
    Tidenes fotballsatsing i Amedias aviser

Våre aviser

Vi er den største utgiveren av aviser i Norge. Over tusen redaksjonelle medarbeidere  over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning i 88 lokalaviser, Nettavisen, Nationen, 11 lokale nettsteder, 4 fagtidsskrifter og 1 lokalradio.

Ingen kjenner Norge bedre enn våre aviser. 

Amedias aviser

Karriere

Amedia har høye ambisjoner om å engasjere hele Norges befolkning. Dyktige og engasjerte medarbeidere er avgjørende for å skape denne veksten. Vi er hele tiden på jakt etter dyktige, ambisiøse medarbeidere som ønsker å bidra til våre høye vekstambisjoner. Hos er det stadig spennende oppgaver på en rekke områder.

Amedia er sertifisert som Great Place To Work!

Sertifiseringen er et resultat av en grundig situasjonsanalyse av våre ansattes opplevelse av organisasjonen. Sertifiseringen bekrefter og er et bevis på at våre medarbeidere opplever organisasjonen som et godt sted å jobbe.

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana