Oppland Arbeiderblad, dagsavis for Gjøvik og Vestoppland, ble startet i 1924 som et resultat av splittelsen i arbeiderbevegelsen, i en by med fire aviser fra før. Avisen ble raskt arbeidsfolks talerør og hadde sammenhengende opplagsvekst fra 1957 til 2001, noe som er norsk rekord.

 • Formålsparagraf

  Selskapets formål er å utgi avisen Oppland Arbeiderblad, herunder delta i aktivitet
  forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk,
  forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.

 • God lokaljournalistikk

  Saker som rører ved innbyggernes "hjerte eller lommebok".  Journalistikken må skape tanker, følelser og engasjement hos leserne. Oppland Arbeiderblads innhold må oppleves som både viktig, nyttig, avgjørende og underholdende. Kort sagt, det må være relevant i både de store og små sakene.

   

 • Viktige saker

  Flere store, tunge samfunnssaker har preget nyhetsbildet i 2014. På samferdselsfronten er det omsider skutt fart i veiutbyggingen, både på Hadeland og i Valdres, samt Fylkesveg 33 langs Mjøsa. Også den sterkt kritiserte veien langs Randsfjorden er blitt oppgradert, men i kjølvannet av alle disse prosjektene kommer selvsagt debatten om bompenger opp.

  Debatten om sykehusstruktur og plassering av eventuelt nytt storsykehus er ikke over og tar fortsatt stor spalteplass, med rette, for her er det lokale engasjementet stort.

  Høgskolen i Gjøvik og det høyteknologiske industrimiljøet på Raufoss forsøker vi å følge tett. Etter at planene om Innlandsuniversitetet ble lagt i grus, vendte HiG seg mot Trondheim og ble tidlig i 2015 en av NTNU. Gjøvik har etter hvert stadfestet seg som landets senter for informasjonssikkerhet, og i august ble Center for Cyber and Information Security etablert i byen, med hovedsete på høgskolen.

  Vi kjørte to reportasjeserier, den ene med fokus på ungdomspress, blant annet nettmobbing og prestasjonskrav, den andre om barnevern, som vi også har hatt mange nyhetssaker om i løpet av året.

 • Glad-saker

  Gjøvikregionen med Hadeland og Valdres har et utrolig rikt kulturliv. To av landets best besøkte sommershow arrangeres her; Urbane totninger på Kapp og Sommerslagere i Gjøvik. I tillegg byr Valdres på en rekke store festivaler, med Vinjerock og Trollrock som de mest markante. I løpet av 2014 fikk Gjøvik en ny tv-yndling i Nora Jabri, som gikk helt til topps i NRKs Stjernekamp. Som en følge av alle arrangementene og de mange aktørene på høyt nivå, er kultur en viktig del av Oppland Arbeiderblads dekning.

  Det er også sport, selv om distriktet for tida sliter med å nå toppen i lagidretter. Ingvild Flugstad Østberg tok individuelt OL-sølv og gull sammen med Marit Bjørgen i Sotsji, og på travbanen åpenbarte Support Justice seg i 2014 som sportens nye yndling. I september hentet hesten, som eies av Arne Sandbæk jr på Skreia, seg EM-tittelen i Paris.

  Gjøvik sentrum har i løpet av 2014 fått flere synlige og etterlengtede ansiktsløftinger. Den nye skateparken er blitt umåtelig populær, ved det nye kulturhuset er kulturtrappa kommet på plass, og den nye miljøgata og skysstasjonen har sørget for at sentrum framstår som tiltalende og moderne. Lørdag 6. september slo byen – med ordfører Bjørn Iddberg i spissen – på stortromma og inviterte alle innbyggerne til en gedigen fest, noe som slo veldig godt an blant befolkningen.

 • Diskusjon og engasjement

  Regjeringsskiftet brakte legers reservasjonsrett i aborthenvisninger opp på slutten av året i fjor. I vårt distrikt gikk en fastlege veldig skarpt ut. Oppland Arbeiderblad ledet an debatten her og fulgte saken tett. Den skapte og skaper fortsatt stort engasjement hos oss både på papir og nett. Her er linker til noen av sakene.  http://www.oa.no/nyheter/article6951469.ece  http://www.oa.no/leserbrev/article6956104.ece http://www.oa.no/nyheter/article6957677.ece http://www.oa.no/nyheter/article7007115.ece http://www.oa.no/nyheter/article6956077.ece http://www.oa.no/nyheter/article6967734.ece http://www.oa.no/nyheter/article6968716.ece  Barnevern og barnevernets rolle har skapt stor debatt i våre spalter. Det gjorde det også i fjor. Vi har sterke meningsbærere i vårt distrikt som har brukt våre plattformer til diskusjon og opplysning. Det har bidratt til godt innhold i en vanskelig og tung sak. Radaksjones ledere har også skrevet mange kommentarer knyttet til dette som har stilt relevante og nødvendige spørsmål.  Trippeldrapet på Valdresekspressen, 10 år etter at en annen bussjåfør fra Valdres ble drept på samme rute, har skapt store reaksjoner og debatt. Dette stoffet har vi måtte passe nøye på på grunn av sterke ytringer kan oppfattes som krenkende. .

   

 • Dialog og brukerinvolvering

  Gjennom et fadderprosjekt – hvor 15 tidligere abonnenter har fått avisa gratis i et år – har vi forsøkt å få tilbakemeldinger på det produktet vi leverer. Prosjektet har gitt oss mange nyttige tilbakemeldinger.

  Vi har bevisst satset på dialog med brukere og kunder via sosiale medier.

 • Etiske utfordringer

  Oppland Arbeiderblad ble ikke meldt til Pressens faglige utvalg i 2014. Vi har også klart å løse etisk vanskelige saker på en slik måte at berørte parter har følt seg greit behandlet. Ett eksempel er det tragiske utfallet av en leteaksjon i forbindelse med en savnet fotballspiller i Gjøvik.

 • Redaksjonelle priser

  Carl Jørgen Sørheim og Asbjørn Risbakken fikk Oppland journalistlags pris for «Årets sak» i 2013, en reportasje fra asylmottak i Etnedal.

 • Lokalt engasjement

  Hvert år arrangerer Oppland Arbeiderblad en kjempestor fotballturnering for de minste i vår region. I 2014 deltok 100 lag. Vi samler flere tusen deltakere med stort og smått. Tilbudet er helt gratis og bidrar til å skape idrettsglede i Vestoppland.

  Oppland Arbeiderblad er medarrangør i Mjøskonferansen som samler 300 samfunnstopper fra vårt distrikt. Det er en viktig arena for avisen, og vi er en synlig aktør der. Vi har også ledet en samfunnsdebatt om temaet selvmord i Litteraturhuset i Gjøvik.

  Oppland Arbeiderblad er også medeier og medarrangør i Gjøvikgallaen. En gang i året blir 10 høythengende priser delt ut i Gjøviks storstue, Fjellhallen. Arrangementet er på tre år blitt en attraktiv arena for både deltakere og vinnere. Oppland Arbeiderblad har fire priser på gallaen – blant annet «Årets medmenneske».

 • Produktutvikling og innovasjon

  2014 har vært et usedvanlig krevende år, med en rekke omstillinger og endringer for hele avisbransjen. Kostnadskutt, fall i annonseinntektene samt en stadig sterkere dreining mot digital satsing har satt hele organisasjonen på store prøver. I tillegg har vi tatt i bruk en rekke nye verktøy i produksjonen av både papiravis og nettutgave. 

20. august 2014

Bruker lokalavisen og Twitter for å treffe i nærområdet

ST1 er en kjede med automatiserte bensinstasjoner som ønsker å utfordre de etablerte kjedene med lavere priser. Reklamebyrået Bates United valgte bevisst lokale medier og Twitter for å nå ut i stasjonenes nærområde.

Les mer