Haugesunds Avis ble grunnlagt i 1895 av Venstre-mannen Bernt Seland, som «radikalt talerør for vanlige folk».  Ny rotasjonspresse i 1915, og andre investeringer gjorde avisen til «mest moderne» i vest.  Haugesunds Avis innledet en vekstperiode 1921, og ble enerådende i 1973.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi venstrebladet Haugesunds Avis samt å drive trykkerivirksomhet, bok og papirhandel. Bladet skal fortsette som et uavhengig venstreorgan for demokratiske og fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og økonomisk henseende. Det må ikke tjene privat eller personlige formål og interesser av noen art.