Follo/Østfold


Amedia region Follo/Østfold omfatter våre aviser i Follo og Østfold. Regionsenter er Fredriksstad Blad.


Akershus Amtstidende

Akershus Amtstidende (Amta), femdagers avis for Drøbak og Nesodden, har sine røtter i Follo Tidende som ble startet i 1874. Dagens avisnavn kom i 1884, da eieren fikk et lokalt aksjeselskap til å overta driften, med formål, å skape et «konservativt organ for Aker og Follo og øvre og nedre Romerike».

Les mer


Enebakk Avis

Enebakk Avis ble stiftet i 1999, av Smaalenene Medier, som politisk uavhengig  superlokal abonnementsavis, for å dekke en kommune som ikke blir definert som primærområde for noen av dagsavisene i regionen.

Les mer


Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad kom med sin første utgave i 1889, etter initiativ fra en gruppe «ledende menn» som ville ha en moderat Høyre-avis. Den nye avisen var allerede i 1905 størst i fylket, og har de siste tiårene hatt en helt dominerende stilling i Fredrikstad og omegn.

 

Les mer


Halden Arbeiderblad

Halden Arbeiderblad kom på markedet i 1929, som talerør for Arbeiderpartiet. Avisen fikk en pen vekst gjennom 1930-årene, en utvikling som også fortsatte i tiårene etter krigen. Halden Arbeiderblad har lenge hatt stort innslag av lokalt eierskap, men er 100% eid av Amedia fra 2010.

Les mer


Moss Avis

Moss Avis ble grunnlagt i 1886, som konservativt talerør mot byens fem Venstre-aviser. Konkurrentene forsvant etter hvert. Moss Avis har opp gjennom årene skiftet politisk kurs, til «frisinnet» fra 1879, til Venstre-avis i 1890, og etter hvert tilbake til en mer høyreorientert kurs.

Les mer


Nordstrands Blad

Nordstrands Blad er lokalavisen for bydelene Nordstrand og Østensjø i Oslo. Avisen kom først ut i 1925 som organ for lokale velforeninger. I 1998 ble den overtatt av Orkla Media, som i dag er en del av Amedia-konsernet. Fra 2015 er driften av den tradisjonsrike lokalavisen organisert gjennom Østlandets Blad på Ski. Nordstrands Blads papirutgave kommer ut hver torsdag.

Les mer


Rakkestad Avis

Rakkestad Avis er tredagers avis for Rakkestad, startet i 1900 som upolitisk med Venstre-sympatier. Avisen ble etter hvert overtatt av Bondepartiet og ble i Nasjonal Samlings grep slått sammen med Lokalposten og fikk navnet Østfold Bygdeblad. Avisen tok tilbake sitt opprinnelige navn i 1987.

Les mer


Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad, dagsavis for Sarpsborg, ble grunnlagt i 1929 som en videreføring av Østfold Arbeiderblad (1921-29). Avisen ble under krigen overtatt av nazistene og omdøpt, først til «Den nye tid». Etter krigen fikk avisen, eid av A-pressen, en dominerende posisjon i industribyen.

Les mer


Smaalenenes Avis

Smaalenenes Avis, dagsavis for sju kommuner i Østfold, utkommer i Askim. Røttene går tilbake til 1899 da Indre Smaalenenes Avis ble grunnlagt. I 1902 ble Askim Avis etablert, som senere skiftet navn til Øvre Smaalenene. Sistnevnte avis ble delvis kjøpt av Norsk Arbeiderpresse i 1990, som så kjøpte Indre Smaalenene i 1996 og slo sammen de to avisene i 2003.

 

Les mer


Vestby Avis

Vestby Avis er ukeavis for Vestby i Akershus. Avisen ble etablert i 2006 for å tilby superlokal informasjon til innbyggerne i kommunen. Avisen er eid av Amedia gjennom Smaalenene Medier.

Les mer


Østlandets Blad

Østlandets Blad, femdagers avis for Follo, startet i 1908 som Øyeren, men flyttet til Ski i 1914 og fikk dagens navn. Den hadde først Venstre-sympatier men støttet senere Bondepartiet. Etter krigen ble den Høyre-avis og har fortsatt et konservativt ståsted. Orkla Media overtok eierskapet i 1997.

Les mer


Ås Avis

Ås Avis er ukeavis for Ås i Akershus. Avisen ble etablert i 2006 for å tilby superlokal informasjon til innbyggerne i kommunen. Avisen er eid av Amedia gjennom Smaalenene Medier.

 

Les mer