Våre medier skal engasjere, være lett tilgjengelige og løpende oppdaterte. I en rivende medieutvikling med endret leseratferd må vi lansere nye og spennende måter å presentere innhold på, digitalt og på papir.


26. mai 2015

1881.no er mest treffsikker

Kvaliteten på søketreffene hos 1881.no er den desidert beste blant norske nettkataloger.

Les mer


6. oktober 2014

Uforglemmelige øyeblikk fra lokalhistorien

Moss Avis benytter nett-tv til å presentere historiske lokale hendelser på en ny måte. Serien trekker på avisens store arkivmateriale, ansatte som dekket begivenheten og andre sentrale personer i lokalsamfunnet. Moss Avis har gjennom prosjektet vist frem lokalavisens rolle som lokal identitetsskaper og dens viktige bidrag til å binde lokalsamfunnet sammen.

Les mer


2. september 2014

Hvordan nå unge lesere?

En viktig del av Amedias samfunnsoppdrag er å styrke lokaldemokratiet og være en arena for nyheter og debatt også for den oppvoksende generasjon. Hele 34 prosent av Norges befolkning er mellom 20 og 44 år. De utgjør en stor og viktig gruppe.

Les mer


20. august 2014

Nynorsk som samfunnsoppdrag

Norge har to likestilte målformer; bokmål og nynorsk. Når ein er minst, må ein kjempe for sin eksistens. Ein del av Firda sitt samfunnsoppdrag er å kjempe for at nynorsken held stand som eit levande bruksspråk.

Les mer


19. august 2014

Størst av alt er dialekten

Fredriksstad Blad har de to siste årene jobbet bevisst med å skape stolthet rundt den lokale dialekten. Prosjektet har vært en stor suksess og har bidratt til å styrke avisas rolle som lokal identitetsbygger.

Les mer


19. august 2014

BUZZ IT!

Mens bransjen var opptatt med å snakke om New York Times' lekkede strategirapport, satte redaksjonen i Nordlys i gang en ny nyhetstjeneste.

Les mer