Nøkkeltall


3 593 MILLIONER

AMEDIA OMSATTE i 2016 for 3 593 millioner.

39 % opplagsinntekter

Opplagsinntektene utgjorde med 1 394 millioner kroner 39 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 1,9 prosent mens veksten i abonnementsbasen var på 6,3 prosent. Bekreftet opplag i 2016 var 508 677.

38 % annonseinntekter

Annonseinntektene var 1 378 millioner kroner i 2016 og utgjorde 38 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene falt både på print og digital gjennom året. Konsernets aviser hadde en nedgang i totale annonseinntekter på 16 prosent.

13 % trykkeriinntekter

Amedia har 7 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 27 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 475 millioner kroner i 2016 og utgjorde 13 prosent av totalomsetningen.

6 % distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2016 en ekstern omsetning på 198 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2016 seks prosent av konsernets samlede omsetning.

4 % øvrige inntekter

Øvrige inntekter var i 2016 149 millioner kroner og utgjorde fire prosent av omsetningen.