Nøkkeltall


4 151 MILLIONER

AMEDIA OMSATTE i 2015 for 4 151 millioner.

44 % annonseinntekter

Annonseinntektene var 1 835 millioner kroner i 2015 og utgjorde 44 prosent av den samlede omsetningen. Fallet i annonseinntekter på print fortsatte, og den digitale veksten flatet noe ut. Konsernets aviser hadde en nedgang i totale annonseinntekter på ni prosent.

33 % opplagsinntekter

Opplagsinntektene utgjorde med 1 367 millioner kroner 33 prosent av samlet omsetning. Til tross for en nedgang i MBL-beregnet opplag på 6,6 prosent, hadde avisene en beskjeden tilbakegang i opplagsinntekter sammenlignet med året før. Bekreftet opplag i 2015 var 490 000.

13 % trykkeriinntekter

Amedia har 8 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 27 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 534 millioner kroner i 2015 og utgjorde 13 prosent av totalomsetningen.

5 % distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2015 en ekstern omsetning på 226 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2015 fem prosent av konsernets samlede omsetning.

5 % øvrige inntekter

Øvrige inntekter var i 2015 189 millioner kroner og utgjorde fem prosent av omsetningen.