Årsrapport


3 570 MILLIONER

AMEDIA OMSATTE i 2018 for 3 570 millioner.

43 % Opplagsinntekter

Opplagsinntektene utgjorde med 1 547 millioner kroner 43 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 9,2 prosent mens antall betalende abonnenter vokste med 2,4 prosent. Bekreftet opplag var 577 815 ut av 2018, mens antall betalende abonnenter var 538 354.

35 % Annonseinntekter

Annonseinntektene var 1 261 millioner kroner i 2018 og utgjorde 35 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert. Konsernets annonseinntekter økte med 2,8 prosent.

12 % Trykkeriinntekter

Amedia har 5 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 26 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 421 millioner kroner i 2018.

6 % Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2018 en ekstern omsetning på 216 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2018 6 prosent av konsernets samlede omsetning.

3 % Øvrige inntekter

var i 2018 125 millioner kroner og utgjorde 3 prosent av omsetningen.