Endringer i konsernets egenkapital


Alle beløp i 1 000 kr

Endringer i konsernets egenkapital
Kontrollerende eierinteresseIkke-kontrollerende eierinteresseSum egenkapital
NoteAksjekapital og overkursAnnen egenkapital ikke resultatførtAnnen opptjent egenkapitalSum opptjent egenkapitalSum egenkapital
Egenkapital per 31.12.15266 181-229 9181 070 989841 0711 107 251132 4511 239 702
Årsresultat39 69339 69339 69311 31851 011
Utvidet resultat:
Estimatavvik pensjon980 69380 69380 69380 693
Omregningsdifferanser2511 85311 85311 853-4 0867 767
Årets totalresultat92 54639 693132 239132 2397 233139 471
Transaksjoner med eiere:
Utbytte 2015, vedtatt 2016-3 853-3 853
Avgang ikke-kontrollerende eierinteresse
Sum transaksjoner med eiere-3 853-3 853
Egenkapital per 31.12.16266 181-137 3731 110 682973 3101 239 490135 8311 375 320
Årsresultat307 635307 635307 63518 683326 318
Utvidet resultat:
Estimatavvik pensjon97 2407 2407 2407 240
Omregningsdifferanser25-3 093-3 093-3 093228-2 865
Årets totalresultat4 147307 635311 782311 78218 911330 693
Transaksjoner med eiere:
Utbytte 2016, vedtatt 2017-7 935-7 935
Avgang ikke-kontrollerende eierinteresse356356
Sum transaksjoner med eiere-7 579-7 579
Egenkapital per 31.12.17266 181-133 2261 418 3171 285 0911 551 272147 1611 698 433