Årsrapport


3 533 MILLIONER

AMEDIA OMSATTE i 2017 for 3 533 millioner.

42 % opplagsinntekter

Opplagsinntektene utgjorde med 1 490 millioner kroner 42 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 3,0 prosent mens antall betalende abonnenter vokste med 4,3 prosent. Bekreftet opplag var 529 222 ut av 2017, mens antall betalende abonnenter var 511 593.

34 % annonseinntekter

Annonseinntektene var 1 198 millioner kroner i 2017 og utgjorde 34 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene fallt både på print og digital gjennom året. Konsernets aviser hadde en nedgang i totale annonseinntekter på 13 prosent.

14 % trykkeriinntekter

Amedia har 5 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 27 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 487 millioner kroner i 2017 og utgjorde 14 prosent av totalomsetningen.

6 % distribusjonsinntekter

Distribusjonsinntekter. Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2017 en ekstern omsetning på 215 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2017 seks prosent av konsernets samlede omsetning.

4 % øvrige inntekter

var i 2017 143 millioner kroner og utgjorde fire prosent av omsetningen.